Jonizacja – jak działają jony ujemne

technologia polaryzacji jonowej

technologia zatrzymująca rozwój komórek nowotworowych

Ulepszając się dla Was, rozszerzamy unikalne, prozdrowotne właściwości naszej komory normobarycznej o prawdziwie rewolucyjną technologię polaryzacji jonowej – ładowania powietrza wyrównującymi jonami ujemnymi.

Najnowsze badania naukowe pokazały bardzo pozytywny, leczniczy i równoważący wpływ jonów o naturalnej polaryzacji na zdrowie człowieka, kiedy występują one w odpowiednim stężeniu, zagęszczeniu, napięciu powietrza mierzonym w miliwoltach.

HORMONY

Samoczynny spadek TSH po kilku miesiącach od zastosowania terapii.

ALERGIE

Sukcesywne ustępowanie takich objawów jak zatkany nos, pieczenie oczu.

SEN

Zdecydowana poprawa jakości i długości snu.

WYDOLNOŚĆ

Natychmiastowa znaczna poprawa fizyczna oraz psychiczna Twojego organizmu.

DLACZEGO MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW

Naturopata Jacek Wikarski wyjaśnia, że jony ujemne to potężna ilość skoncentrowanych ujemnych ładunków w powietrzu mogąca przynosić znaczące efekty uzdrawiające i odmładzające.  W jonach ujemnych nie ma nic negatywnego ani niezdrowego. Jony ujemne są korzystne dla organizmu ludzkiego, podczas gdy jony dodatnie są dla niego szkodliwe.

Oto jedna i najważniejsza z przyczyn takiego efektu, gdzie elementy krwi okrążone są naładowanymi elektrycznie błonami, dzięki czemu ciałka krwi odsuwają się od siebie nawzajem. Przy zmniejszeniu ładunku ujemnego, zaczynają się one sklejać tworząc konglomeraty. W efekcie zmniejsza się reologia krwi, jej komórki przestają pełnić swe funkcje, zmniejsza się energetyka i dochodzi do zjawisk patologicznych.

Wszystkie komórki organizmu podobne są do akumulatorów i wymagają ciągłego doładowywania. Takie doładowanie, komórki uzyskują dzięki jonom ujemnym, które są antyoksydantami. Jony przez płuca przenikają do krwi i są roznoszone po całym organizmie przywracając ujemny ładunek komórkom. W efekcie procesy wymiany uaktywniają się, energetyka się zwiększa i organizm się ożywia, dosłownie jak „telefon z nową baterią”. Jeśli zaś powietrze jest martwe, ładunek elektryczny komórek spada, metabolizm spowalnia się, przez co „ telefon gaśnie” i powstaje wiele różnych chorób.

oddychanie komórkowe

W oddychaniu komórkowym jony ujemne pełnią bardzo istotną rolę. Jeżeli do komórki docierają jony ujemne wnikają w nią powodując, że komórka nabiera ładunek ujemny. Pobudzony zostaje cykl oddechowy. Oddychanie komórkowe zachodzi bardzo sprawnie w obecności jonów ujemnych.

Jonizacja dodatnia to oddychanie zaburza. Jony dodatnie, wnikając do komórki, powodują gromadzenie się w niej coraz większej ilości kwasów i zmianę ładunku elektrycznego na błonie komórkowej na dodatni. Komórka zaczyna mieć problem z przyswajaniem witamin i minerałów, które też mają ładunki dodatnie i wówczas pompa jonowa nie działa. Następuje zaburzenie elektryki na błonie komórkowej i dochodzi do gromadzenia się kwasów w komórce (zaburzenie polaryzacji).

Jeżeli do organizmu wnikają jony ujemne, to komórka ma ładunek ujemny i pozyskuje wszelkie minerały i witaminy, które mają ładunki dodatnie – tak właśnie działa pompa jonowa. Gdy w organizmie mamy dużo jonów ujemnych, oddychanie komórkowe jest pobudzone. Nadmiar jonów ujemnych neutralizuje wolne rodniki, które jak wiadomo, odpowiadają za procesy starzenia się organizmów żywych.

zalety jonizacji

Najważniejszą zaletą jonów ujemnych jest to, że oczyszczają one powietrze z alergenów, takich jak pyłki, zarodniki pleśni, bakterie i wirusy. Poza tym oczyszczają powietrze z kurzu i pyłu. Innymi słowy, jony ujemne tworzą wokół człowieka ochronny okrąg.

Jacek Wikarski wyjaśnia: w postaci jonowej tlen występuje jako jon atomowy O– i jako jon tlenowy O2–, ale także jako OH–– jonu wodorotlenowy. Tlen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Człowiek nie mógłby funkcjonować bez dostępu do tlenu. Układ krążenia dostarcza tlen do ogromnej ilości komórek człowieka (70 bilionów). Transport tlenu musi odbywać nieustannie, gdyż przerwa kilkuminutowa powoduje ich obumieranie, co za sobą niesie śmierć organizmu ludzkiego.

Tlen atomowy (O) wykazuję niesamowitą aktywność chemiczną. Powstaje z O2 w warunkach obfitych w energię. Otrzymywany jest poprzez poddawanie cząsteczkowego tlenu wyładowaniom elektrycznym tak jak to dzieje się przy pracy jonizatora węglowego np.: w komorze jonizacyjnej. Atomy tlenu atomowego w łatwy sposób się rekombinują i powracają do stanu cząsteczkowego. Wprowadzając do organizmu brakujący tlen atomowy, wprowadzamy dodatkowe „paliwo” stymulujące procesy atomowe przebiegające w komórce.

Skąd pobrać więc tlen atomowy? Człowiek dobrze się czuje w lesie, w pobliżu kipiącego wodospadu oraz przy węglowych jonizatorach powietrza generujących jony ujemne. Wszystko za sprawą bezpośredniego powstawania z ozonu tlenu atomowego przy pracy jonizatora i tworzenia się jonów ujemnych. Przy zaburzeniach pracy tego mechanizmu, to znaczy przy niedotlenieniu, pojawiają się liczne choroby. Tymczasem, gdy tlenu atomowego jest pod dostatkiem, jak przy jonizatorze, zostają utlenione atomy pierwiastków, które są niewłaściwe dla danego organizmu. Cała flora patogenna boi się jak ognia spotkania z takim tlenem, ponieważ w praktyce sama powstaje przy niedoborze tlenu atomowego. Tlen atomowy wspomaga rozwój nowych i zdrowych komórek, a niszczy stare i chore.

 

Zapraszamy Cię do zapisów na sesje dzienne lub całonocne, które zaczynają się o 19:00 i trwają do 8-9:00 następnego dnia.

 

NASZE LOKALIZACJE

Zobacz gdzie jesteśmy i wybierz normobarię, która lokalizacyjnie Ci najbardziej odpowiada!